سه شنبه, 27 آذر 1397  
■ اخبار

موافقت حمایت ISC از پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری (kbei2019)

موافقت حمایت ISC از پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری (kbei2019)

ادامه مطلب

موافقت حمایت IEEE بخش ایران از کنفرانس

موافقت حمایت IEEE بخش ایران از پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری (kbei2019)

ادامه مطلب

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
■ حامیان کنفرانس
■ محل برگزاری کنفرانس
سوالات متداول
■ حامیان
■ برگزار کنندگان
■ نمایه سازی